Rom volt, templom lett: a történelem meghaladása

Idén építették újjá Kisdörgicse török időkben elpusztult templomát. Egyszerű építészeti kiegészítés történt, vagy a történelem meghaladása?

Kisdörgicse, templom(rom) 2022-ben és 2023-ban. Képek forrása

A történelem során a nemzeti identitást meghatározó fontos épületeink váltak semmivé. Így pusztult el szinte nyomtalanul a "magyar Westminster", a székesfehérvári koronázótemplom, Kalocsa, Nagyvárad, Esztergom székesegyházai, a középkori Budavár nagy része. A török háborúk alatt települések százai tűntek el épületeikkel együtt, máig tartó hatással a Kárpát-medence demográfiai helyzetére. Ezért is fontos jelképek a megmaradt, illetve az újjáépített középkori templomok. Emléket állítanak az egykori településeknek, emellett azt üzenik, hogy minden viszontagság ellenére megmaradt a magyar nemzet. Az alábbiakban ilyen szimbolikusnak is tekinthető templom-újjáépítéseket tekintünk át.


Tótkomlós - Nagykopáncs

Az 1933-ban újjáépített templom. Kép forrása

A Békés vármegyei Tótkomlóshoz tartozó Nagykopáncs-puszta egy, a török időkben elnéptelenedett falu emlékét őrzi. A húszadik század elejére a községből csupán egy templomrom maradt: az egykori főhomlokzat és az oldalfalak derékmagasságban. Ezt egészítették ki jó érzékkel 1933 és 1935 között, visszaépítve, vagy inkább visszaidézve az egykori templomot. A történelem viharait jól szemlélteti, hogy a vármegyében a gyulai vár mellett ez az egyetlen épület ami a török előtti időszakból származik. 

A templom oldalfala, jól látható a középkori fal a sarkon. Kép forrása

Az újjáépítés időpontja nem véletlen: az első világháború és a trianoni diktátum veszteségei után mindenki fogódzkodót keresett. Ismét előtérbe került az egykori dicső múlt - illetve ezen a vidéken annak maradványai. A romokra a közeli Makó polgárai figyeltek fel, és döntöttek helyreállításáról. Racionálisan nézve oktalanul, hiszen a legközelebbi település is több kilométerre van,  így nyilvánvalóan nem volt "lakossági igény" egy új templomra. De az újjáépítőket - szerencsére - nem ilyen szempontok vezették, vissza akarták állítani ezen a sok pusztulást megélt helyen a régi Magyarország egy darabját és emléket állítani egy elpusztult falunak. A Szabó József makói főmérnök tervezte templom rövidesen egyfajta zarándokhellyé vált, mind vallási, mint nemzeti értelemben. Egyszerre szomorú és felemelő emlék, valami itt elpusztult, de évszázadok múlva, ha töredékesen is, de visszaállt.

Budapest - Gercsepuszta

A gercsei templom egyszerűségében is lenyűgöző belseje. Kép forrása

A középkori Gercse a mai második kerületben, a Csúcs-hegy alatt helyezkedett el. A kis falu sorsa a tizenöt éves háború során pecsételődött meg, mikor Buda ostroma miatt kitelepítették a környező falvakat. A lakók már soha nem tértek vissza, így a település egyetlen kőépülete, a templom is rommá lett. A templomot a környékre, Pesthidekútra és Solymárra betelepülő svábok újjáépítették, sőt a máriaremetei kegyképet is itt őrizték, azonban a falu nélkül maradt templom mindentől távol esett, így újra elhagyatottá vált. 

A rommá vált templom. Kép forrása

A rommá lett, "árván maradt" templomot szinte az utolsó pillanatban mentették meg. A környék polgári egyesületei, az Óbudai Polgári Társaság és a Pesthidegkút Alapítvány karolta fel az újjáépítés ügyét, gyűjtötte össze az anyagi forrásokat és szervezte az újjáépítést. A pusztatemplom-szerű elhelyezkedés különleges hangulatot kölcsönöz az épületnek, a fővárosban, de mégis mindentől távol található. A budai polgároknak köszönhetően nem csak hazánk egyik értékes épülete menekült meg, hanem egy török korban elpusztult falu emléke is fennmaradt. A templomot a házasság hetére készülő videó-sorozatunkban is bemutattuk. 

Misztikus hangulat a fővárosban. Kép forrása

Kisdörgicse

A templom szentélye az újjáépítés előtt és után. Képek forrása

A templomrekonstrukciók legújabb és talán legszebb példája Dörgicsén, azon belül is Kisdörgicse mellett található. A Balaton-felvidéki Kisdörgicse szintén a török alatt néptelenedett el, majd épült újjá a középkori templomtól távolabb. A egyszerűségében is megejtő templom így faluját vesztve fokozatosan pusztult, az utazók, a régészek és az építészek csak az évszázados romlás fázisait rögzíthették. Az 1950-es években kiegészítették a romokat az új falazást a korabeli elveknek megfelelően téglasorral jelölve. De ettől a rom még ugyanúgy rom maradt, szomorúan emlékeztetve az egykori életre. Az újjáépítéseket támogatók egyik fő és jogos érve, hogy a romok fedetlenül, kitéve az időjárásnak minden felújítás és felfalazás ellenére tovább pusztulnak. És hiába a történeti hűség, egy rom mindig csonka és tulajdonképpen természetellenes marad, hiszen minden falat azért emeltek egykor, hogy tetőt hordozzon, ami alatt keresztelnek vagy esketnek.

A fellelhető maradványok és a kiegészítések - részlet a kihelyezett információs tábláról. Kép forrása

Az eszmeiség mellett érdemes kitérni az építészeti részletekre: a középkori épületek egyszerűségük és visszafogottságuk ellenére nagyon szigorú arányrendszer szerint épültek, így a térdig érő falakból is hitelesen kiszerkeszthető az egész épület. Gótikus épületek egy-egy boltozati kövéből az egész mennyezetet vissza lehet rajzolni. Ez történt itt is, a csekély maradványokból már a romot kutató Koppány Tibor régész is rekonstrukciós rajzot készített - voltaképpen ezt építették meg a romot kezelő NÖF megbízásából, Garaguly Kinga tervezésében. Külön kiemelendő a kivitelezés igényessége, helyi köveket használtak, sőt, bontott, régies hatású cseréppel fedték az épületet.

Koppány Tibor rekonstrukciós rajza a templomról. Kép forrása

A templomrom légifotójó, háttérben a Balatonnal. Jól mutatja, milyen pompás táji környezetben áll az épület. Kép forrása

Az újjáépített templom a középkori Kisdörgicse egyetlen emléke. Kép forrása

Az újjáépített romtemplomok nagyon fontos és pozitív üzenetet hordoznak: a történelem meghaladható, ami elpusztult az is újjáépíthető, a megszakadt szertartások újrakezdhetők. Ráadásul egy épület természetes állapota, hogy ép, nem pedig rom, a falakon tető van (ami egyébként magát a falakat is védi a pusztulástól), az ablakokban üveg, az ajtó pedig zárható, ami védi a házat, nyitva pedig várja a híveket, vagy akár a kirándulókat, túrázókat. 

Egyszerű, szép formák és arányok - a Balaton-felvidéken kisebb csoda történt, hosszú idő után visszakaptunk valamit, ami elveszett. Kép forrása