Szende András
Szende András

tájépítész

101 év, 10 épület

A lassan 101 éve megkötött trianoni békediktátum az egyéb veszteségek mellett a magyar építészet számos jelentős emléke is a határokon túlra került. Ezek közül nézzük a tíz legismertebbet, legjelentősebbet!

1. Pozsonyi vár A pozsonyi vár. Kép forrása   

A Pozsony látképét megkoronázó erőd az ország nyugati bejáratát őrizte, amire szükség is volt, hiszen a magyar történelem korai szakaszában többször is innen érte német támadás az országot. A vár (és a város) jelentősége Mohács után nőtt meg, mikor fokozatosan az ország fővárosává vált. A négytornyos főépület ekkor vált különös módon asszimetrikussá, ugyanis a délnyugati (Bécs felé eső) toronyban őrizték a koronát, így azt külön megerősítették (ez az erősített torony látható a képen balra). A törökvész elmúltával a várat barokk stílusban építették át, viszont 1811-ben leégett. Évtizedekig a kiégett falak emelkedtek a város fölé, csak a csehszlovák időszakban, 1953 és 1968 között építették újjá. 


2. Árva vára

A vár az Árva-folyóval. Kép forrása

Az északi határvidék fontos Lengyelországba vezető átkelőjét őrző vár sok magyar társához hasonlóan a tatárjárás után épült. Több birtokos után 1556-tól 1945-ig (!) két család, a Thurzók, majd az ő örököseik, a Pálffyak tulajdonában volt a megdöbbentő fekvésű sasfészek. A vár mai képe impozáns és festői, ugyanakkor nem teljesen eredeti: a millenium tiszteletére Pálffy József jelentős felújítási munkákat végeztetett az épületen, ekkor némileg "visszaközépkoriasították".   

3. Kassai dóm

A kassai dóm. Kép forrása

Az egyik legjelentősebb középkori magyar várost uraló templom évszázadokig épült, 1378-tól (tűzvészben elpusztult templom helyén) egészen 1520-ig. Az épületet jelentősen átépítették Árva várához hasonlóan a millenium idejére, Steindl Imre tervei szerint. Sok szakértő szerint ezek a munkák inkább kártékonyak voltak, mint az épület hasznára váltak volna, ugyanis jelentős középkori részletek vesztek el (hasonlóan a Mátyás-templomhoz). Építészeti jelentősége mellett azért is fontos emlék, mert 1906-ban itt temették el Rákóczi Ferenc Törökországból elhozott testét, hogy magyar földben nyugodjon. A történelem iróniája, hogy a temetés után csupán 14 évig tartozott még a város Magyarországhoz.  

4. Munkácsi vár

A vár a távolból. Kép forrása

A munkácsi várhegyet megpillantva azonnal láthatóvá válik kiemelkedő stratégiai elhelyezkedése: ahol a Latorca-folyó kiér a Kárpátokból a síkságra, kissé távolabb egy "ottfelejtett" hegy emelkedik ki a rónaságból, ahonnan az egész környék szemmel tartható. Nem csoda, hogy már az őskorban erődítmény állt ezen a helyen. A tatárok is itt törtek be az országba, de a várat nem tudták elfoglalni. Ahogy nem boldogultak vele a császáriak, Zrínyi Ilona legendás várvédelme két évig (1686-88) tartott, végül csak tárgyalások után tudták megszerezni az erődöt. Rákóczi Ferenc 1704-ben költözött be újra abba a várba, ahol gyerekkorát töltötte, és ahol anyja irányította a védekezést. Ezután a várat börtönként használták, egészen 1896-ig, mikor a Millenium tiszteletére felújították. Ekkor állították a vár fokára az emlékművet, amit 1924-ben ledöntöttek, és aminek 2008-ban felavatott változata ma is látható

5. Nagyvárad, Fekete-sas palota

A főtéren álló szecessziós palota. Kép forrása

A századfordulós Magyarország talán legfejlettebb városa volt Nagyvárad, Ady szerint ez volt a "holnap városa". Belvárosa ezért is vált egy szecessziós "épület-gyűjteménnyé", ezek közül is talán legszebb az 1908-ban épült Fekete Sas palota. A mai szóval multifunkcionális épületet egy gyönyörű, üvegtetős passzázs tárja fel. A földszinten üzletek, éttermek, az első emeleten szállodák és irodák, valamint egy rendezvényterem kapott helyet. A felsőbb emeleteken lakásokat alakítottak ki. Az építészek, Komor Marcell és Jakab Dezső meghatározók a történelmi Magyarország építészetében: a szabadkai városháza, és a marosvásárhelyi kultúrpalota is terveik szerint épült. 

6. Kolozsvár, Mátyás király szülőháza

A kolozsvári Óvárban álló szülőház. Kép forrása

A város legrégibb, ma is álló lakóháza Méhffi Jakab tulajdonában állt. Ő a Szilágyi-Hunyadi család barátja volt, így Szilágyi Erzsébet itt szállt meg, mikor a városban intézte ügyeit. Így történt, hogy 1443 február 23-án itt szülte meg fiatalabb fiát, Mátyást. A Méhffi-család vendégszeretete később megkapta méltó jutalmát, Mátyás már királyként a leszármazottaknak házadómentességet biztosított. Ebből is biztosan lehet tudni, hogy az épület valóban Mátyás szülőháza, nem csupán hagyomány. 

7. Szabadka, városháza

A főtéren álló városháza. Kép forrása

A szabadkai főtéren álló városháza láttán a látogató megdöbben, hogy hogy lehetett egy magyar városnak a századfordulón forrása és igénye, hogy akkora városházát emeljen, mint egy-egy nagyobb ország parlamentje. Az óriási épület egy egész tömböt alkot, 76 méter magas tornya a tágas alföldi tájon már messziről látható. A nagyváradi Fekete-Sas építészei, Komor Marcell és Jakab Dezső tervezték az épületet. A díszterem magyar királyokat ábrázoló ablakait Róth Miksa készítette. 

8. Lendva, vár

A városka fölé magasodó várhegy. Kép forrása

Az egykori Zala megyei kisváros vára nem tartozik a történelmi Magyarország kiemelkedő építészeti emlékei közé, azonban mégis a Szlovéniához csatolt "országcsücsök" jelképe. A kis várat a Nádasdyak és az Esterházyak birtokolták, de egyszerűbb kinézete is mutatja, hogy főként gazdasági-igazgatási célokat szolgált, sosem volt igazi rezidencia. A kis dombon álló épület azonban messzire ellátszik, és megkoronázza a szlovéniai magyarok központjának, az egyébként alig háromezres kisvárosnak a látképét.

9. Fraknó, vár

A Soproni-hegység nyugati sasbércére épített vár. Kép forrása

A mai Burgenland tartományt, noha nevét a közhiedelemmel ellentétben nem a várakról kapta (hanem a négy magyar vármegye közös német nevéből), egymást érik a várak. Ezek közül talán a legszebb, de minden bizonnyal leghíresebb az Esterházyak vára, ami ma is a család birtokában van. A vár ráadásul nem csak kívülről, hanem belülről is teljesen ép, a lakórészek, sőt a fegyvertár és a híres családi kincstár is teljes épségben megcsodálható. Az épület története már külsejéről is leolvasható: legrégibb része az öregtorony, ami a nyugati határt védő erődöt alkotta, ehhez a középkor folyamán folyamatosan új szárnyak épültek, majd az egész együttest akkor rendkívül modern, reneszánsz sokszög-alaprajzú várfal-gyűrűvel vették körül. 

10. Kismarton, várkastély

Az egykori várból kialakított pompás rezidencia. Kép forrása

Kismarton belvárosának sarkában áll az egykori vár, amit az Esterházyak a 17. században pompár kastéllyá építettek át. A masszív épülettömeg és a zömök tornyok még ma is utalnak az egykori funkcióra. A családtagok építőkedve a későbbi évszázadokban is kitartott, így az épület negyedik oldala más képet mutat, sőt, a kastélyhoz óriási park is csatlakozik. 

A fenti, ismert épületek mellett számos egyéb értékes, de talán kevéssé ismert műemlékünk is a határon túlra került. Ezekből egy tíz darabos válogatást  a jövő héten mutatunk be.